Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: CADES PENEDES SA – NIF: A08297509

Direcció postal: Camí de Can Batlle, s/n - 08793 Avinyonet del Penedès - Barcelona.

Telèfon: 938970820

Correu electrònic: cadespenedes@cadespenedes.com

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CADES PENEDES SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CADES PENEDES SA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol•licitem són imprescindibles per atendre la seva sol•licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol•licitud, ni enviar la informació sol•licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a CADES PENEDES SA.

Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CADES PENEDES SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol•licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol•liciti la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CADES PENEDES SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol•licitat, atendre les seves sol•licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol•liciti la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CADES PENEDES SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de videovigilància de les instal•lacions i seguretat privada pel motiu de la seguretat de l'empresa. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret que existeixi alguna circumstància que exigeixi la seva conservació més enllà d'aquest temps per a atendre possibles incidents o responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris: